22 ปี เวทโปรดักส์ กรุ๊ป (Vet Products Group)
ความภาคภูมิใจ นำธุรกิจไทยไปปักธงในภูมิภาคต่างๆ ในเอเชีย

ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ ทั้งหมด 13 บริษัท ทั้งภาคปศุสัตว์ และ โรงพยาบาลสัตว์ ในภาคปศุสัตว์นั้นเรามีธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประเทศที่เวทโปรดักส์ กรุ๊ปเข้าไปตั้งในรูปบริษัทได้แก่ ประเทศจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา และ ลาว นอกจากนั้นยังมีการส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ หลายๆประเทศอีกด้วย เราขยายงานครบแทบทุก Sector ได้แก่ สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง และ สัตว์น้ำ นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมาได้รุกตลาดไปที่โรงงานอาหารสัตว์อีกด้วย ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ ในนาม โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท มี 5 สาขา โดย 3 สาขาตั้งอยู่ในประเทศไทย ส่วนอีก 2 สาขาตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม และ ลาว 

                      

กิจกรรม/ข่าวสาร

Powered by MakeWebEasy.com